วัน: 17 สิงหาคม 2018

Uncategorized

วัดเทวประสาท นมัสการหลวงพ่อพุทธเกตุมงคล

Posted On17/08/2018 0
วัดเทวประสาท  ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร     เครดิต  FB วัดเทวประสาท…
Read More