เกี่ยวกับสถานี

สถานีวิทยุพัฒนาธุรกิจไทย ไทยเทคตะพานหิน FM 104.00 MHz.

headphone-tt

สถานีวิทยุพัฒนาธุรกิจไทย ไทยเทคตะพานหิน  FM 104.00 MHz. เป็นสถานีวิทยุดำเนินการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร และบริเวณใกล้เคียงผู้ได้รับอนุญาต    ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหัสวรรษ เรดิโอ ที่อยู่   5  ถนนตะพานหิน-บางมูลนาก ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โทรศัพท์  056-621434

บริหารงานโดย    นายรัชต์ชน  อินทรโชติ    มือถือ   08-8173-7992 ,  061-330-3272

สถานที่ทำการออกอากาศ ตั้งอยูที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110